Door Fractie op 7 november 2014

Samenwerking op gebied van industrieterreinen

Donderdag jl. werden we als ‘een donderslag bij heldere hemel’ verrast met berichten in de media dat de colleges van de gemeenten uit het H2O gebied samen gaan werken met de colleges uit Kampen en Zwolle op het onderwerp industrieterreinen (waaronder industriegebied H2O).

Maandag en dinsdag jl. zijn de gemeenteraad van Heerde en het college intensief met elkaar bezig geweest in het kader van de begroting 2015 en de Algemene Beschouwingen.

Door nagenoeg alle partijen is bij die gelegenheid uiting gegeven aan een flinke bezorgdheid over het industriegebied H2O. Die bezorgdheid was ook al eerder, en niet alleen in openbare vergaderingen, met elkaar gedeeld en besproken.

Het onderwerp industrieterrein H2O zal, en daar zijn we het allemaal over eens, de komende maanden nog vaak ter sprake komen.

Deze nieuwe intergemeentelijke samenwerking op het gebied van 3 verschillende industrieterreinen, d.w.z. de inhoud van die samenwerking, het zoeken van publiciteit en het moment van publiciteit zoeken, roept de nodige vragen op. Daarnaast heeft het niet communiceren over deze samenwerking met de raad en het zoeken van publiciteit zonder de raad vooraf te informeren over de samenwerking en de inhoud daarvan, zeker in onze concrete situatie, bij ons wrevel opgeroepen.

Recent zijn door de PvdA vragen gesteld aan het college over een nader Stec-rapport.

Wij zouden graag zien dat de beantwoording van de vragen van de PvdA plaatsvindt voor het bezoek van de Commissaris der Koning aanstaande donderdag en dat dan tevens onderstaande vragen zijn beantwoord.

  • Wat is de inhoud van de samenwerking?
  • Wat is de reden dat de 3 gemeenteraden niet zijn geraadpleegd over deze nieuwe samenwerkingsalliantie van de H2O gemeenten met Zwolle en Kampen?
  • Waarom heeft het college er voor gekozen om in het geheel niet te communiceren met de raad over de samenwerking? Een uitvoerige en gedegen motivering hierover wordt verwacht.
  • Waarom heeft het college er voor gekozen om niet vooraf te communiceren over het aanstaande persbericht? Een uitvoerige en gedegen motivering hierover wordt verwacht.
  • Het beeld dat door deze gang van zaken wordt opgeroepen, is dat, hoewel het college en de raad het belangrijke onderwerp (het industriegebied H2O met alle bijbehorende risico’s) uitgebreid bespraken het college tijdens die gesprekken de ‘eigen’ kaarten angstvallig tegen de borst hield. Dat beeld doet geen recht aan het feit dat formeel de raad het hoogste orgaan binnen de gemeente is. Wil het college daar uitvoerig en gemotiveerd op reageren?