Door op 15 juli 2017

Samenwerking informatiebulletin

Er is een voorzittersoverleg geweest tussen D66/GL en de PvdA over de samenwerking tussen deze partijen. Een eerste bulletin over deze vergadering.

Bijlage: 1e informatiebulletin D66-GL en PvdA d.d. 14-07-2017