28 oktober 2017

Samenwerking D66/GL

Het onderzoek voor samenwerking met D66/GL voor een gemeenschappelijke fractie is geëindigd. De voorzitter heeft de volgende mededeling over het persbericht.

Geachte leden,

 In opdracht van de aanwezigen op de ledenvergadering d.d. 12-2-2017 heeft het bestuur van de PvdA een onderzoek verricht om te komen tot één gemeenschappelijke fractie PvdA/D66/GL voor de gemeenteraadsperiode 2018 – 2022. Helaas heeft dit niet tot het gewenste resultaat geleid. Het bestuur had graag op de ledenvergadering van woensdag 15 november 2017 aan de aanwezige leden informatie verschaft over de voorstellen om tot een gemeenschappelijke fractie te komen, om vervolgens de leden te laten beslissen. Helaas geven de besturen van D66 en GL ons niet deze kans en zullen daarbij een persbericht deze week uitgeven.

Het bestuur vindt het niet wenselijk dat onze leden het resultaat over de gemeenschappelijke fractie voor de gemeenteraadsperiode 2018 – 2022 uit de media moeten vernemen en daarom deze mail met bijlage.

 Namens het bestuur,

 Henk Kanter

 

Bijlage: persbericht gemeenschappelijke fractie PvdA, D66 en GL mislukt