Door Fractie op 18 juni 2015

Ruimere tegemoetkoming ziektekosten

Het college heeft in de commissievergadering van dinsdag 16 juni na vragen van de PvdA Heerde aangegeven dat de tegemoetkoming in de ziektekosten voor een grotere groep mensen gaat gelden. 

Een gemeentelijke bijdrage in de kosten van de zorgpremie is gekoppeld aan een verzekering via Menzis en mogelijk voor huishoudens met een inkomen tot maximaal 120% van de toepasselijke bijstandsnorm, althans dat was de regeling vanaf 1 januari. De respons is echter mager waardoor het college heeft besloten dat het budget voor 2015 ruimte biedt om de doelgroep uit te breiden naar elke persoon die als chronisch ziek of gehandicapt is aan te merken en waarbij het (gezins)inkomen niet meer is dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm. Er kan dan, ongeacht bij welke zorgverzekeraar een zorgverzekering is afgesloten, een bijdrage van € 20,- per maand als tegemoetkoming in de premie worden verstrekt. Op vragen van de PvdA gaf wethouder Pierik aan dat de regeling met terugwerkende kracht gaat gelden vanaf 1 januari.

De fractie van de PvdA is gelukkig met het besluit van het college omdat nu een grotere groep mensen een tegemoetkoming krijgt in de ziektekosten.

De fractie