Door op 27 september 2016

Rondvraag

De voorlaatste commissievergadering heeft de PvdA gevraagd naar de Natuurbeschermingswet. Wethouder Van Dijk zou daar op terugkomen.
De stand van zaken.

De PvdA heeft gevraagd naar de voorgenomen verplaatsingen van bedrijven van de Zevenheuvelenweg (gemeente Oldebroek) naar het industriegebied Oldebroek (voormalig eigendom van H2O bv). Dit in het licht van eerdere afspraken tussen de drie aandeelhouders en de bv over belangstellenden voor dat door Oldebroek recent verworven terrein. De vertegenwoordiger van de aandeelhouder gemeente Heerde heeft in die commissievergadering daarop niet gereageerd. De vraag is of dat nu alsnog kan.

Kan er in een volgende commissievergadering een notitie aangeleverd en besproken worden over het beleid tegen hondenoverlast in de gemeente Heerde? Dit i.v.m. aanhoudende klachten in mijn omgeving hierover.

Recent zijn een aantal raadsleden op een vrijdagnamiddag rondgeleid in het HWG-gebied. Er wordt nogal wat grond anders ingezet dan aanvankelijk was beoogd. Voor een deel gebeurt dat met medeweten van de uitvoeringsorganisatie, veelal als een soort wederdienst voor iets anders. Soms echter is dat ook zonder toestemming.
De PvdA zou graag weten hoeveel grond (uit te splitsen naar zand en klei) die van buiten is aangevoerd een andere bestemming heeft gekregen dan aanvankelijk was beoogd. Een uitsplitsing daarvan naar ‘met en zonder toestemming’ van de uitvoeringsorganisatie wordt gewaardeerd, dat geldt ook voor het prijskaartje dat daarbij hoort.

Met vriendelijke groet,

Siebren Buist