Door op 18 juni 2017

Rechtszaken gemeente Heerde

Eerder stelden D66/GroenLinks en PvdA vragen over een rechtszaak waarbij een beslissing van de gemeente door de rechter was opgeschort. Omdat zo’n uitspraak als deze redelijk bijzonder is was dat voor ons een goede reden om daarover vragen te stellen.

Nog bijzonderder werd het voor ons toen vanuit de gemeente de wedervraag kwam of we aan wilden geven over welke rechtszaak het nu ging. Zo’n vraag geeft te denken, zeker als er verhalen op straat te horen zijn dat de gemeente in veel conflicten betrokken is. Deze nadere vraag vanuit de gemeente roept de gedachte op dat het de schijn heeft dat de gemeente in veel rechtszaken is verwikkeld.

De raad, en zeker de oppositie, heeft tenslotte ook een controlerende taak wat betreft het college.

Bijlage: vragen rechtszaak