Door op 18 september 2013

PvdA met u in gesprek

PvdA–afdelingen Epe, Hattem en Heerde op zaterdag 21 september 2013 met u in gesprek. Om 11.15 uur staat de Pvda in het centrum van Heerde en wil graag op uw vragen en opmerkingen reageren.

Juist nu er heel veel af komt op alle burgers in de kleinere plaatsen willen de afdelingen Epe, Heerde en Hattem op zaterdag 21 september van u horen waar uw grootste zorgen liggen. Vooral door gezamenlijk op te trekken hoopt de PvdA van de afdelingen Epe, Heerde en Hattem de knelpunten op lokale schaal goed te kunnen inschatten. Door vooral te letten op wat de mensen in de regio nodig hebben, kan de  beste afstemming gevonden worden op de Haagse regels. Het gaat om actiegerichte korte bezoeken van drie kwartier in elke plaats.

Zaterdagochtend start het gezelschap van de afdelingen PvdA om 10:15 uur in het centrum van Epe. Vervolgens zal om 11:15 uur in het centrum van Heerde de tweede actiebezoek plaatsvinden. Tenslotte zal om 12:15 uur het centrum van Hattem aangedaan worden. Graag gaat het gezelschap met zoveel mogelijk mensen in de regio in gesprek. Natuurlijk kunnen hiermee niet de recessieproblemen opgelost worden. Maar er kan wel gezamenlijk gekeken worden hoe de lasten zo eerlijk mogelijk worden gedeeld, niet alleen in deze tijd maar ook voor de jongeren van morgen.