Door Fractie op 5 oktober 2013

Prestatieafspraken Triada

PvdA en VVD hebben een discussienota (zie bijlage) ingediend over prestatieafspraken tussen de gemeente Heerde en Triada. De prestatieafspraken die tot nu gemaakt werden waren weinig concreet, zeer algemeen en niet meetbaar.
Deze nota in relatie tot de eerder door de PvdA gestelde vragen over jongerenhuisvesting, wachtlijsten en verschil tussen vraag en aanbod betreffende huurwoningen biedt Triada voldoende ruimte om een aanzienlijke verbeteringsslag te kunnen maken.

DiscussienotaPrestatieAfsprakenTriadaVVDenPvdA