Door Bram Horst op 6 februari 2014

Platform bieden of niet?

Kandidaat-raadslid Evert Veerman van D66/GL Heerde levert kritiek op de huidige coalitie en de VVD.

In een ingezonden brief in de Stentor van zaterdag 25 januari  geeft Evert Veerman, kandidaat-raadslid voor de combinatiepartij D66/GroenLinks, af op de coalitiepartijen en de liberale oppositiepartij. Dit alles natuurlijk met als achtergrond de beslissing van de gemeenteraad om in te stemmen met de realisatie van de MFA-Oost in het algemeen en de deelname van de Horsthoekschool in het bijzonder. Hij schrijft regelmatig ingezonden brieven over genoemd onderwerp naar diverse regiokranten. Deze worden natuurlijk interessanter nu bekend is dat de heer Veerman kandidaat-raadslid is voor D66/GroenLinks. Afgezien van het feit dat hierdoor bepaalde zaken duidelijker worden, blijft de vraag open of bijvoorbeeld de Stentor een platform blijft voor lokale standpunten zonder tegengeluid, iets wat, naar mij verteld is, de krant uit principe in verkiezingstijd niet wil. Nu heb ik zelf onlangs ook een brief gestuurd naar de Stentor, en hoewel deze wel is geplaatst werd er even getwijfeld of mij een platform verschaft moest worden aangezien ik een raadslid ben. Mijn brief over de landelijke en actuele vuurwerkdiscussie is uiteindelijk toch geplaatst. Een heel andere invalshoek dan de zeer lokale context van de brief van de heer Veerman.

Overigens zet dit de brieven van een fervent brievenschrijver, de heer Leendert Hageman, geliëerd aan Gemeentebelang Boerenpartij Heerde, eveneens in een bepaald perspectief zo in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.

Nu moet iedereen zeker zijn mening blijven ventileren om zo de discussie te stimuleren en om burgers kennis te laten nemen van de diverse standpunten. De vraag van mijn kant is alleen op welke plek dit gebeurt en of elke partij op die plek dezelfde kansen krijgt.

Bram Horst

Bram Horst

Mijn naam is Bram Horst, 30 jaar en geboren en getogen in Heerde. In 2010 ben ik getrouwd met Jacqueline en samen hebben we sinds 20 juni 2013 een prachtige zoon, Mart. In het dagelijks leven ben ik verkoopleider bij Veldboeket Lektuur, hier verkoop ik boeken. In 2007 ben ik lid geworden van de PvdA

Meer over Bram Horst