6 januari 2017

Overlijden Arend Bouman

Het bestuur van de Partij van de Arbeid afd. Heerde-Wapenveld heeft met leedwezen kennisgenomen van het overlijden van Arend Bouman. Wij blijven met veel waardering denken aan de wijze waarop hij als gemeentebestuurder de ontwikkeling van de sociaal-democratie heeft bevorderd. Wij wensen zijn familie sterkte toe met het verwerken van het verlies.