Door Fractie op 1 februari 2015

Openheid H2O industriegebied BV?

Vrijdag 30 januari 2015 stond er een artikel in de krant over de ex-voorzitter van de Raad van Commissarissen van H2O industriegebied BV. Het artikel is bijgevoegd.

Wij zouden in de raadsvergadering van 2 februari graag nader toegelicht willen hebben hoe dit volgens de vertegenwoordiger van de aandeelhouder gemeente Heerde in elkaar steekt om vervolgens met elkaar te spreken over het dan ontstane plaatje.

Een ander gespreksonderwerp zou kunnen zijn, afhankelijk van de toelichting van de vertegenwoordiger van de aandeelhouder gemeente Heerde, het feit dat over deze ‘move’ en de huidige stand van zaken geen enkele communicatie heeft plaatsgevonden in de richting van de raad.

PvdA Heerde,
Siebren Buist

Bijlage: artikel Stentor (opgehaald via twitterbericht)