Door Fractie op 20 december 2015

Kosten afrit H2O nader berekend

Afgelopen maandag was het onderwerp ‘package deal H2O’ nogal hot. De gemeenteraad was anders dan het college nogal kritisch op de deal. Met name de gelijke participatie van de drie gemeenten met telkens eenderde in de investering t.b.v. de oprit A28 in Oldebroek riep vragen op. Het college gaat daarover een nadere berekening maken.

De PvdA vindt dat Heerde steeds een zeer betrouwbare partner is en is geweest. Heerde heeft andere belangen dan de andere twee gemeenten.

Oldebroek en Hattem zijn de twee gemeenten waar de grond van H2O ligt. Dat is voor die gemeenten op termijn een bron van inkomsten (OZB en leges). Heerde heeft dat niet en dat maakt dat wij anders kijken naar de investeringen in de bv.

Oldeboek en Hattem kunnen makkelijker investeren, zij weten dat er een opbrengst komt. Het geïnvesteerde kapitaal komt vroeg of laat wel terug. Hattem zal daarbij het meeste geduld moeten hebben vanwege het slot dat is gezet op het Hattemse plandeel. Heerde investeert en zal als enige nooit het geïnvesteerde kapitaal terug zien komen in de vorm van OZB of leges. Je kunt ook stellen dat Oldebroek en Hattem geen enkel begrip hebben voor het feit dat Heerde een ander en beperkter belang heeft.

De huidige afrit geeft nu al problemen en dat terwijl H2O nog leeg staat. Oldebroek heeft dus nu al een probleem dat gaat om miljoenen. Dat wordt in de package deal opgelost door H2O en de drie gemeenten, alsmede de provincie. Dat is voor ons een stap te ver. Daar moet een mooie rekensom over gemaakt worden en dan gaan we het er opnieuw over hebben.

De fractie