NL Doet in Berghuizer bad

10 maart 2018

De kandidaat-raadsleden van PvdA Heerde hebben afgelopen zaterdag deelgenomen aan NL Doet. De kandidaten hebben bewust gekozen om een klus aan te nemen in het Berghuizer zwembad. Naast dat er natuurlijk veel waardering is voor alle vrijwilligers die deze mooie voorziening overeind houden binnen de gemeente Heerde, heeft de afdeling altijd oog gehad voor de stichting Berghuizer door bijvoorbeeld het initiatief omtrent het schoolzwemmen te ondersteunen in de gemeenteraad. Helaas is daar tot op heden geen meerderheid voor te vinden. Voor de PvdA Heerde zal het ondersteunen van het schoolzwemmen dan ook een belangrijk speerpunt zijn tijdens de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. De klus die men toebedeeld kreeg was het lappen van alle ramen zowel binnen als buiten. Na een paar uur flink zwoegen zag alles er weer spic en span uit.