Nieuwe voorzitter bestuur

Door Peter Mast op 25 juni 2018

Tijdens de algemene ledenvergadering van de PvdA-afdeling Heerde hebben de leden Siebren Buist met algemene stemmen gekozen tot afdelingsvoorzitter. Siebren heeft langjarige ervaring als raadslid en als fractievoorzitter. In zijn nieuwe functie van bestuursvoorzitter zal hij de mogelijkheden tot regionale bestuurssamenwerking verkennen. Peter Mast is, eveneens unaniem, gekozen als algemeen bestuurslid. Peter is tevens commissielid en lid van de steunfractie.

De aanwezige leden spraken hun waardering uit voor de, in de afgelopen periode, door de afdeling behaalde resultaten. Zoals onder andere: het onverwacht positieve lokale verkiezingsresultaat, de succesvolle deelname aan de coalitiebesprekingen en de benoeming van PvdA-wethouder Yasemin Cegerek.

Ten slotte werd Carel van de Giessen tijdens de ledenvergadering gehuldigd. Carel is 25 jaar lid van de PvdA en is in die periode raadslid en bestuurslid geweest. Hem werd de bijbehorende onderscheiding opgespeld door de gloednieuwe bestuursvoorzitter Siebren Buist.