Door Fractie op 24 juli 2015

Neveninkomsten wethouder onbekend

De PvdA heeft het college gevraagd om nadere informatie over de beide betaalde nevenfuncties van wethouder Van Dijk. Wat ons met name bezighoudt is de hoeveelheid tijd die de fulltime wethouder besteedt aan de twee betaalde nevenfuncties en wat die beide functies precies inhouden.

Het stellen van deze vragen heeft niets opgeleverd zoals blijkt uit de bijlagen. Dat is bijzonder omdat  volgens het geldende integriteitsbeleid binnen de gemeente de tijdsbesteding voor betaalde nevenfuncties, net als het inkomen dat met nevenfuncties wordt verdiend, ter inzage moet worden gelegd.

We komen daar op een andere manier nog op terug.

De fractie

Bijlagen: Advies neveninkomsten; informatieverzoek PvdA neveninkomsten wethouder