Door op 16 juli 2015

Neveninkomsten opgevraagd

Recent stond een voorstel ‘verrekening inkomsten collegeleden’ op de openbare besluitenlijst van het college van b en w. Deze stukken kunnen volgens ons dan ook verstrekt worden aan raadsleden. De PvdA heeft deze stukken opgevraagd.

Wij zijn benieuwd of de inkomsten die zo’n nevenfunctie met zich meebrengt ook in mindering worden gebracht op het inkomen dat de wethouder ontvangt voor zijn fulltimebaan als wethouder.

Op grond van het huidige integriteitsbeleid (2007) worden nevenfuncties openbaar gemaakt onder vermelding van tijdsbesteding en eventuele bezoldiging. Tot voor kort speelde dit nooit in onze gemeente omdat collegeleden weliswaar bijna altijd nevenfuncties hebben, maar tot recent nooit betaalde nevenfuncties vervulden naast een fulltimebaan als wethouder. Wethouders die parttime werkten en daarnaast een andere betaalde baan hadden kenden we in Heerde wel. Wethouder van Dijk is op dat punt een trendbreker door naast een betaalde fulltimebaan als wethouder nog meer betaalde bijbanen te hebben.

In onze gemeente worden sinds lange tijd de functies gepubliceerd en sinds enige tijd ook of het om wel of niet bezoldigde functies gaat. Conform het integriteitsbeleid kan de tijdsbesteding opgevraagd worden. We verwachten de reactie van het college aan het eind van deze maand. Wordt vervolgd.

Namens de fractie,

Siebren Buist