20 februari 2014

Natuurtransferium ja, maar de Nieuwe Zuidweg open!

De PvdA Heerde is voor een natuurtransferium binnen de gemeente vanwege de recreatieve en economische meerwaarde. Maar het mag niet te grootschalig en te ingrijpend zijn, dat past niet bij Heerde en ook niet in de Cittaslow-lijn. Als het gaat om de locatie op de Renderklippen zijn wij van mening dat:

  • de Nieuwe Zuidweg niet mag worden afgesloten;
  • de al bestaande parkeerplaatsen in het natuurgebied binnen de gemeente dienen te worden gehandhaafd;
  • de weg naar de schaapskooi in stand moet blijven t.b.v. mensen die minder mobiel zijn;
  • de aanbevelingen van de K.N.N.V. betreffende het onderhoud van het kwetsbare gebied moeten worden overgenomen

Het onderwerp komt in de cie vergadering van april opnieuw aan de orde.