Door Fractie op 7 maart 2016

Motie zonnepanelen aangenomen

De mede door de PvdA ingediende motie, zie de bijlage, is door de gemeenteraad aangenomen.
De VVD stemde tegen.

Bijlage: motie zonnepanelen