Door Fractie op 11 november 2015

Motie voor rioolonderzoek

De PvdA en de VVD hebben een motie ingediend voor rioolonderzoek in de gemeente om het drugsgebruik beter te kunnen beoordelen. De motie werd unaniem aangenomen.

Bijlage: motie rioolonderzoek