Door Fractie op 11 november 2015

Motie voor ombudsman

PvdA en GroenLinks/D66 hebben een motie ingediend om de mogelijkheid te onderzoeken tot een aanstelling van een gemeentelijke ombudsman op het terrein van de drie decentralisaties.

De motie werd met 12 stemmen voor en 3 tegen (CU-SGP) aangenomen.

Bijlage: motie ombudsman