Door op 30 september 2017

Motie vliegveld Lelystad

Bij deze een motie als vervolg op de actuele ontwikkelingen regionaal en landelijk rondom de geplande uitbreiding van vliegveld Lelystad. Deze motie staat voor de raadsvergadering van aanstaande maandag geagendeerd. Het initiatief voor de motie is afkomstig vanD66/GrLi en PvdA. Inmiddels heeft Gemeentebelang Boerenpartij zich bij dit initiatief  aangesloten.

Deze actuele ontwikkelingen, de veranderingen daarin en het gegeven dat over dit onderwerp het laatste woord nog niet gesproken is maakt dat de indieners een duidelijke stellingname wensen vanuit de gemeente Heerde aangaande dit voor de inwoners van onze gemeente belangrijke onderwerp.

 
Dianneke Landman
Siebren Buist
 
Bijlage: motie Lelystad Airport