Door Fractie op 5 maart 2016

Motie toegankelijkheid

Nederland heeft recent een VN-verdrag aangenomen waarin de rechten zijn vastgelegd voor mensen met een handicap. Op initiatief van het PvdA-kamerlid Otwin van Dijk zijn die rechten op toegankelijkheid wettelijk vastgelegd m.i.v. 1-1-2017. De PvdA Heerde doet mee.

Voor ons was de nieuwe wet reden om contact het zoeken met het Platform Gehandicapten in de gemeente Heerde. Dat contact heeft er mede toe geleid dat we het initiatief hebben genomen tot de motie die verwoord staat in de bijlage. Deze motie wordt maandag aanstaande mede ingediend door CU/SGP en D66GL.

De fractie

Bijlage: Motie toegankelijkheid