Door Fractie op 30 maart 2016

Moties toegankelijkheid en stembureau

De motie toegankelijkheid is aangenomen. Het CDA en VVD stemden tegen, alle andere partijen voor. De vorige keer staakten de stemmen en daarom moest deze motie opnieuw in stemming worden gebracht.
 
De motie van D66/GL, GemeentebelangBoerenpartij en de PvdA over het aantal stembureaus heeft het niet gehaald. Alle coalitiepartijen, ook het CDA, dat de vorige keer met ons een pleitbezorger was voor een extra stembureau in Heerde-Noord, stemden tegen. Is er druk op het CDA gelegd vanuit de andere coalitiepartijen, of vanuit het college, is de vraag.