Door Fractie op 9 maart 2016

Motie toegankelijkheid

Deze motie, op initiatief van ons, werd in de basis door iedereen in de raad inhoudelijk onderschreven maar toch niet unaniem aangenomen. De PvdA, D66/GL en CU/SGP stemden als indieners voor en de VVD, CDA en BP stemden tegen.

Omdat de stemmen staakten komt de motie de volgende raadsvergadering opnieuw op de agenda.
Overigens gaf wethouder Jan Berkhoff (CDA) na een wat moeizame discussie aan dat hij de motie wel wilde uitvoeren.

Wordt vervolgd.

De fractie

Bijlage: Motie toegankelijkheid