Door op 30 maart 2016

Motie rivierfront Veessen

Gisteravond hebben we een raadsvoorstel besproken met daarbij een raadsbreed ontwikkelde en gedragen motie. De reden voor deze motie is gelegen in de gang van zaken in dit belangrijke project.

Dit project loopt al enkele jaren en de verantwoordelijke wethouder Van der Stege heeft hier diverse keren verschillende steken laten vallen. Onder andere op het gebied van de communicatie, het op de hoogte stellen van de raad, het telkens verschuiven van de deadline en te lang blijven denken dat de provincie nog wel een keer de beurs zal trekken.

Het gedoe bij dit project is slecht voor de beeldvorming over Heerde. Op het moment dat de kwestie behandeld zou worden in de raad was de wethouder overigens afwezig door ziekte. De raad zit bovenop het onderwerp en dat spreekt voor zich. Voor het eerst in de geschiedenis krijgt het college in een motie een opdracht. Tot nu toe was het maximaal een verzoek.