Door Fractie op 18 december 2017

Motie PlusOV

Een motie over ingrijpen in de situatie bij het PlusOV, ingediend door D66/GL, PvdA, GBP en VVD, is aangenomen.

Bijlage: motie PlusOV