Door op 12 september 2017

Motie Plus OV heeft effect

De discussie over de motie Plus OV in de gemeenteraad van maandag 11 september heeft opgeleverd dat de gemeente een oproep gaat doen aan de inwoners om de probleemsituaties m.b.t. Plus OV te melden bij de gemeente.

Verder heeft de wethouder Berkhof aangegeven dat er een telefoonnummer komt dat gebeld kan worden als er een acuut Plus OV-vervoersprobleem is én dat de gemeente de echte problemen gaat oplossen.

Voor  de fracties van D66/GrLi en de PvdA was dat reden om de motie in te trekken. De toezeggingen waren de kern van wat we wilden bereiken.

Siebren Buist

Silvia van Amerongen