Door op 21 september 2015

Motie over Pluryn

Bijgaand een motie inzake Pluryn ingediend door de fracties D66/GL en PvdA. Deze motie is ingediend omdat de gevraagde raadsinfo over dit onderwerp niet is aangeleverd voor het weekend en ook niet in het weekend (tot vandaag zondag 20 september 18.00 uur).

Het onderwerp zelf is vaker besproken geweest. Het belang van de activiteit is helder, de beleving van de omwonenden is dat ook. Wij willen voorkomen dat dit onderwerp te lang stil blijft. Het ijzer moet gesmeed worden als het heet is, volgens een oud Nederlands gezegde.

Om in openbaarheid met elkaar van gedachten te kunnen wisselen over dit wezenlijke onderwerp, deze motie.

Silvia van Amerongen
Siebren Buist

Bijlage: motie Pluryn