Door Fractie op 15 mei 2014

Motie over kinderpardon niet gesteund in Heerde

Alleen kinderen die gedurende vijf jaar onder toezicht van de rijksoverheid staan kunnen nu aanspraak maken op het kinderpardon. Meer dan 200 burgemeesters hebben een petitie ondertekend waarin gesteld wordt dat ook kinderen die nu onder gemeentelijk toezicht staan onder het kinderpardon moeten vallen. D66/Groenlinks heeft samen met de PvdA in de raad een motie ingediend om steun te betuigen aan deze petitie. Vervolgens waren de indieners de enige voorstemmers.