Door Fractie op 20 mei 2015

Motie ophalen tuinafval

Begin dit jaar kreeg het bestuur van de Volkstuinvereniging Heerde te horen van de gemeentelijke vrachtwagenchauffeur dat de afvalhoop niet meer door hem mag worden opgehaald. De gemeenteraad van Heerde heeft een motie ingediend om dit terug te draaien.

Jaarlijks werd bij de Volkstuinvereniging de gemeenschappelijke afvalhoop door de vrachtwagen van de gemeentelijke dienst van Heerde opgehaald.

In de raadsvergadering van 9 maart jl. waren de raadsleden het unaniem eens over het verzoek van de Volkstuinvereniging om het tuinafval eens per jaar bij hen op te halen. Dit n.a.v. een ingezonden brief van de vereniging. Dezelfde situatie geldt voor de Volkstuinvereniging in Wapenveld en de Dahliavereniging in Heerde. Het college heeft echter besloten om geen gehoor te geven aan de wens die uitgesproken is door de gemeenteraad, lazen we in een actieve raadsinfo op 21 april jl.

Het weghalen van de afvalhopen bij deze verenigingen past tevens in de Cittaslowgedachte die we als gemeente willen nastreven. De PvdA heeft daarom het initiatief genomen om in de raadsvergadering van maandag 18 mei samen met VVD, CU-SGP, CDA, GBP en GroenLinks/D66 een motie in te dienen. Deze motie had als inhoud dat het genomen besluit ingetrokken werd naar de wens van de gemeenteraad, en het ophalen van de gemeenschappelijke afvalhoop door de vrachtwagen van de Gemeente Heerde bij de Volkstuinverenigingen van Heerde en Wapenveld en de Dahliavereniging Heerde voortgezet werd. Het college heeft nadat het haar eigen overwegingen had medegedeeld de motie overgenomen.

Fractie PvdA Heerde