Door Fractie op 10 november 2013

Motie Natuurtransferium

De PvdA is voornemens bijgesloten motie in te dienen om vooraf een aantal uitgangspunten helder te hebben bij een eventuele realisatie van een Natuurtransferium nabij de Schaapskooi  ConceptMotie-Natuurtransferium.