Door Fractie op 3 februari 2014

Motie natuurtransferium ingetrokken

Een maand of 3 geleden heeft de PvdA een motie ingediend m.b.t. het natuurtransferium bij de Renderklippen. Die motie kon tot twee keer toe niet behandeld worden vanwege een overvolle raadsagenda. Vorige week stond de motie nog steeds op de agenda.

De PvdA heeft vervolgens de motie ingetrokken omdat de wethouder inmiddels een aantal vervolgstappen had gezet die besproken zullen worden op de eerstvolgende vergadering van de raadscommissie Ruimte. Gevraagd zal worden een keuze uit de opties te maken.

Overigens lijkt het er niet op dat de wethouder op enigerlei wijze de punten uit de PvdA-motie heeft meegenomen.

We hebben bij het intrekken van de motie wel de gelegenheid aangegrepen om onze standpunten over het transferium uiteen te zetten:

  • de PvdA is een groot voorstander van een natuurtransferium in de gemeente Heerde
  • de bedenkingen tegen een natuurtransferium op de Renderklippen zijn de afgelopen maanden alleen maar groter geworden
  • de bezwaren tegen het afsluiten van de Nieuwe Zuidweg voor gemotoriseerd verkeer zijn in die periode eveneens alleen maar groter geworden
  • we onderzoeken voor de volgende commissie Ruimte de eventuele mogelijkheden voor alternatieve locaties

Wordt vervolgd.