Door Fractie op 11 november 2015

Motie monitoring zorgvraag

Er is een motie unaniem aangenomen met betrekking tot het monitoren van de zorgvraag. Het gaat om mensen die een verzoek tot een bepaalde vorm van zorg hadden en die afgewezen is.

Bijlage: motie monitoring controle zorgvraag