Door op 20 januari 2017

Motie H2O

De gemeente Heerde is voor een derde eigenaar van het industriegebied H2O BV. De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente en dus eigenlijk de eigenaar van het Heerder deel van het bedrijf.
Een van de collegeleden treedt op als vertegenwoordiger van de aandeelhouder gemeente Heerde. Dat geldt ook voor de twee andere gemeenten.

De drie vertegenwoordigers van de eigenaren (de drie gemeenten, de drie gemeenteraden) hebben m.b.t. het amendement van de gemeente Heerde waarin het college de opdracht kreeg te heronderhandelen met Oldebroek en Heerde over de deelnamevoorwaarden. Mochten die mislukken, dan zou er een zogenaamde ‘Hexit’ kunnen komen waarbij de onderhandelingen geheim worden gehouden.
Die afspraak is gemaakt zonder goedkeuring van de gemeenteraad van Heerde.

Dat betekent nu concreet dat het college van Heerde wel inzage wil geven van het onderhandelingsdossier maar dat niet doet omdat de gemeenten Oldebroek en Hattem vast blijven houden aan de geheimhouding.

Een private afspraak tussen drie vertegenwoordigers van de eigenaren van een private BV, de drie gemeenten, weegt dus zwaarder dat het controlerecht van de gemeenteraad.

D66/GrLi en de PvdA dienen, na eerdere vragen van de PvdA (zie de site van de PvdA Heerde), onderstaande motie in om de controlerende taak te kunnen uitvoeren. Deze motie komt aanstaande maandag in de raadsvergadering aan de orde.

Siebren Buist

Bijlage: motie-H2O