Door Fractie op 19 december 2017

Motie De Kolk

Er is een motie ingediend over de situatie bij De Kolk. De motie kreeg geen meerderheid doordat CDA, CU/SGP en VVD tegenstemden.

Bijlage: motie De Kolk