Door Fractie op 6 juni 2016

Motie De Heerd

Tijdens de raadsvergadering van maandag 6 juni wordt onderstaande motie van PvdA en GL/D66 ingediend, vanwege de thans spelende problemen bij De Heerd die een spoedige oplossing behoeven.