Door op 4 oktober 2017

Motie De Heerd verworpen

Onderstaande motie is afgelopen maandag in de raad van de gemeente Heerde ingediend.
Voor stemden de drie indienende partijen.

De coalitiepartijen stemden tegen de motie. Zij willen tegen het eind van het jaar de balans opmaken om de ‘broedende kip’ niet te storen en ‘het oliemannetje’ zijn werk te laten doen.

Dat dan de huur mogelijk al een aantal maanden niet betaald is en mogelijk het faillissement van Het Dorpshuis al is aangevraagd inclusief het negatieve signaal dat daarvan uitgaat naar de vrijwilligers was kennelijk voor hen geen reden om vanuit de raad in beweging te komen.

Pappen en nathouden dus…

Siebren Buist

Bijlage: motie bestuurlijke stagnatie De Heerd PvdA D66GL GBP