Door Fractie op 16 december 2014

Minimabeleid socialer

Op initiatief van de PvdA fractie in Heerde heeft het college de beleidsregels van de Bijzondere Bijstand aangepast. Het college wilde iedereen, tot 100% van de bijstandsnorm, in aanmerking laten komen voor Bijzondere Bijstand. Op initiatief van de PvdA wordt dit opgetrokken tot 120%. Dit betekent dat bijvoorbeeld mensen met een AOW en een klein aanvullend pensioen ook in aanmerking komen. Dit is van belang bij onder andere kwijtschelding van de eigen bijdrage in de huishoudelijke hulp. Hierdoor zullen er minder ouderen in de financiële problemen komen en gebruik blijven maken van huishoudelijke hulp.

Daarnaast heeft de gemeenteraad een amendement aangenomen over het drempelbedrag van de PvdA Heerde, mede ingediend door CU-SGP, VVD, GroenLinks/D66 en het CDA. Het college wilde iedereen een  eigen bijdrage laten betalen bij gebruik van de bijzondere bijstand. Deze bijdrage zou €128 op jaarbasis bedragen. Het college leidde dit bedrag af van het zogeheten drempelbedrag, oorspronkelijk bedoeld om personen die in twaalf maanden tijd minder dan €128 aan kosten hebben, te kunnen weigeren. Door het aangenomen amendement wordt het drempelbedrag nu uit de verordening geschrapt.  Bram Horst is namens de fractie van de PvdA erg gelukkig met dit resultaat: “€128 is veel geld voor mensen met bijvoorbeeld alleen een AOW of bijstand, we hebben door dit ingrijpen het minimabeleid een stuk socialer kunnen maken”. Horst prees daarnaast ook de gemeenteraad: “de raad heeft bij de behandeling van deze nota het stuur in handen genomen, dat is een krachtig signaal en dat mag ook wel eens gezegd worden”.

De fractie