Door Fractie op 2 juni 2013

Milieuvergunning AKZO

Bij AKZO in Wapenveld zal vaker gecontroleerd worden. Dit is de uitkomst van de behandeling van dit onderwerp dat deze week op de agenda stond van de cie Ruimte en ingebracht was door GroenLinks naar aanleiding van vragen over het geldende bestemmingsplan en de milieuvergunningsproblematiek.
Ook voor de PvdA is dit een belangrijk onderwerp. We willen graag werkgelegenheid in de gemeente hebben en houden, daarnaast willen we ook dat de veiligheid van de omwonenden van AKZO goed is gewaarborgd.
Een gegeven is dat de fabriek aan de bebouwing grenst, dat is historisch zo gegroeid. De eisen die gesteld worden aan een bedrijf als AKZO, bijna een BRZO (Besluit Risico’s Zware Ongevallen) bedrijf, zijn door de jaren zwaarder geworden. Op dit moment is er een ratjetoe aan milieuvergunningen voor het bedrijf van kracht, wat de helderheid en het eenvoudig naleven van de geldende regels niet ten goede komt. Er wordt nu gewerkt aan een integrale milieuvergunning voor dit bedrijf. Dat is een stap in de goede richting.

Omdat er de afgelopen jaren het nodige te doen is geweest over de zogenaamde BRZO-bedrijven in het land nadat er een aantal forse incidenten zijn geweest, is er recent weer een lijst uitgebracht door de Staatssecretaris ten behoeve van de Tweede Kamer met BRZO-bedrijven en bijna BRZO-bedrijven die niet op orde zijn. AKZO is daar een van omdat de vergunning er nog niet is. Er zijn ook bedrijven die de regels aan hun laars lappen, maar dat is bij AKZO niet het geval. Ook het ochtendblad De Stentor heeft recent nog aandacht besteed aan de vergunningssituatie van AKZO.

De wethouder heeft tijdens de vergadering uitleg gegeven over de huidige vergunningssituatie. Vanuit de PvdA zijn er vraagtekens gezet bij het feit dat een kleine gemeente als Heerde belast is met de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving. Bij een BRZO-bedrijf is dat anders geregeld en hebben ook de brandweer en de inspectie SZW een rol daarin.
Het verschil in expertise tussen de kleine gemeente Heerde en de multinational AKZO is niet gering met alle gevolgen van dien. Binnenkort gaat deze verantwoordelijkheid over naar de Omgevingsdienst waar meer expertise zit. Zou AKZO een BRZO-bedrijf blijken te zijn, dan komt een gespecialiseerde omgevingsdienst aan bod, vanwege die hogere risico’s en de benodigde expertise.

Bij een bedrijf als AKZO hoort een bepaalde controle-frequentie, d.w.z. dat er een aantal keren per jaar een controle wordt uitgevoerd. Vanuit de PvdA is voorgesteld die controle-frequentie te verhogen, juist vanwege de directe nabijheid van woningen in het dorp Wapenveld. Dit om op die manier een betere balans te krijgen tussen risico’s en veiligheid. De wethouder heeft toegezegd de PvdA-suggestie te zullen uitvoeren.

Door de inspanningen van GroenLinks en de PvdA  is een positieve stap gezet.

De fractie