Door op 13 juli 2015

Sociaal aanbesteden succes, een PvdA-initiatief

Door een PvdA-initiatief in de Provinciale Staten van de provincie Gelderland zijn meer mensen aan een baan gekomen.

De PvdA Gelderland is enthousiast over de uitkomsten van het rapport van de Rekenkamer Oost over de resultaten van social return, ofwel sociaal aanbesteden. Bij sociaal aanbesteden wordt een vast percentage van een aanbesteedsom van de provincie gebruikt om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Het initiatiefvoorstel van de PvdA voor social return bij provinciale aanbestedingen werd in 2012 Statenbreed aangenomen. De Rekenkamer kwam tot de conclusie dat er in 2013 en 2014 fors meer social return is toegepast door de provincie dan in de periode hiervoor. 246 Mensen vonden vanuit de WW een baan via social return. Ondernemers hebben aangegeven tevreden te zijn met de regeling.

Er zijn echter nog genoeg kansen te benutten. Zo wil de PvdA meer aandacht voor mensen die langdurig werkeloos zijn en arbeidsgehandicapten. Ook kan er resultaat geboekt worden, als alle provinciale inkoop wordt meegenomen. Nu doen niet alle ambtelijke afdelingen mee.

Statenlid Piet Wanrooij: ‘De eerste resultaten zijn mooi. We gaan ons inzetten social return verder te uitdiepen, te verbreden en samen te werken met gemeenten, buurprovincies en het Rijk. Zo kunnen veel meer mensen met afstand tot de arbeidsmarkt op een verantwoorde manier instromen. Dan heeft iedereen de kans om mee te doen in Gelderland.’