Door op 1 september 2016

Meer kinderen in bijstandsgezinnen

Het aantal kinderen in bijstandsgezinnen neemt toe, ook in Heerde. De PvdA heeft het college gevraagd naar aanleiding van deze ontwikkeling aan deze problematiek aandacht te schenken.

In 2015 leefden, volgens landelijk onderzoek, 90 (!) kinderen in de gemeente Heerde in een gezin waar geleefd wordt van een bijstandsuitkering. Het gaat dan om 50 gezinnen.
In 2014 betrof het 80 kinderen in 40 gezinnen.
In 2004 betrof het 50 kinderen die leefden in 20 gezinnen.
Verontrustende cijfers met een stijgende trend.

Het aantal kinderen dat leeft in een bijstandsgezin neemt toe, een stijging in de afgelopen vijf jaar van 4%. Als we ons realiseren dat de gemeente Heerde langzaam vergrijst wordt dat percentage nog wat schrijnender. In percentages uitgedrukt leefde in 2004 1,3% van alle kinderen in een bijstandsgezin, in 2015 was dat 2,5%. In elf jaar tijd bijna een verdubbeling.

De PvdA heeft het college gevraagd naar deze problematiek te kijken en er vervolgens bij de gemeenteraad op terug te komen. Te verwachten is immers dat het aantal kinderen in bijstandsgezinnen in de toekomst eerder gaat stijgen dan dalen. De kans voor kinderen om zich te ontwikkelen, te kunnen leren wat je wilt en te worden wat je wilt wordt over het algemeen negatief beïnvloed door het leven in een bijstandsgezin.

Siebren Buist