Door Fractie op 18 mei 2015

Maai- en zaaibeleid

Allereerst wil de PvdA Heerde het college complimenteren met een volgens ons tweetal nieuwe en positieve ontwikkelingen. Een en ander past ons inziens naadloos in ons gemeentelijk duurzaamheidsbeleid danwel bij onze Cittaslow-status.

Ten eerste is anders dan gebruikelijk bij het opnieuw periodiek inzaaien van de gemeentelijke bosweides afgezien van het doodspuiten van die weides met Roundup.

Ten tweede wordt door de gemeente Heerde bij het opnieuw inzaaien van bermen zaaigoed gebruikt dat niet alleen graszaad bevat maar ook zaden van andere planten. De bermen hebben in het voorjaar daardoor een kleurrijk aanzicht en zijn ook voor insecten heel aantrekkelijk.

De PvdA wil aandacht vragen voor een tweetal kwesties rondom dit nieuwe beleid.

Bij het opnieuw inzaaien van de bosweides zou het wat ons betreft de moeite waard zijn om het inzaaien gedeeltelijk te laten plaatsvinden met het gevarieerde gras- en zadenmengsel dat ook in de gemeentelijke bermen wordt gebruikt. Het is aantrekkelijk voor vogels en insecten en daarnaast mooi om te zien voor inwoners en recreanten. Winst voor de natuur en de mens.

Is deze suggestie in te passen in het beleid m.b.t. de gemeentelijke bosweides?

Op dit moment vindt het maaien van bermen en slootkanten door de gemeente plaats. Volgens ons verdient het de aanbeveling het maaien wat uit te stellen. Dit i.v.m. het bloeiseizoen van de in de berm staande planten en kruiden. Bij te vroeg maaien zijn de zaden nog niet rijp en de kans dat de bloemenpracht van nu volgend jaar in volle omvang weer terugkomt wordt daardoor een stuk kleiner.

Een ander punt is dat vogels en insecten juist nu behoefte hebben aan goede en rijke fourageplekken. De gemeentelijke bermen en slootkanten zijn daartoe uitermate geschikt.

Kan het vigerende maaibeleid door de gemeente worden aangepast op deze twee aspecten?

De fractie