Door Fractie op 25 januari 2014

Luchtwassers

Luchtwassers en koeltorens kunnen effect hebben op milieu en gezondheid en zijn dus belangrijke onderwerpen. Daarom wil de PvdA deze onderwerpen aan de orde stellen. Binnen de agrarische sector is het gebruik van zogenaamde luchtwassers een toegepaste techniek om luchtvervuiling door bijvoorbeeld stof, ammoniak of andere milieubelastende bestanddelen te voorkomen. Deze techniek wordt in de industrie ook regelmatig toegepast bij sommige soorten productiebedrijven waar stof en andere (milieu)belastende stoffen vrijkomen die kunnen worden ‘gevangen’ met een luchtwasser.

De toepassing en feitelijke uitwerking op het milieu van de luchtwassers in de agrarische sector van de provincie Noord-Brabant is in het verleden onderzocht. De uitkomsten van dat onderzoek waren bepaald niet positief. Een groot deel van de de luchtwassers (soms met overheidssubsidie aangeschaft) werd, zo bleek uit genoemd onderzoek, niet gebruikt of niet conform de regels gebruikt. Het niet gebruiken of niet goed gebruiken is belastend voor het milieu. De overheid heeft het gebruik van luchtwassers voorgeschreven en gesubsidieerd en deze dienen derhalve conform de regels te worden gebruikt.

De PvdA-fractie wil weten bij hoeveel bedrijven (zowel in de agrarische sector als daarbuiten) in de gemeente Heerde een luchtwasser is voorgeschreven. Daarnaast wil zij op de hoogte worden gesteld over zowel de naleving van de regels door betreffende ondernemers als over de frequentie en de wijze van toezicht op het gebruik van die luchtwassers.

Bij airconditioningsystemen en bij diverse bedrijfsprocessen wordt gewerkt met zogenaamde natte koeltorens. Deze koeltorens worden gekoeld door het vernevelen van water. Dat blijkt een risico voor het ontstaan van de legionellabacterie met zich mee te brengen. Gemeenten zijn verplicht deze koeltorens te registreren en te controleren.

De PvdA wil weten hoeveel koeltorens er geregistreerd zijn binnen de gemeente Heerde en hoe de controlefrequentie en de controlebevindingen er in grote lijnen uitzien.