Door Fractie op 14 oktober 2013

Leegstand winkels in Heerde en Wapenveld

Leegstand van winkels in de centra van onze dorpen draagt bij aan een beduidend slechter winkelklimaat voor winkeliers en bezoekers. De leegstand en de daar bij optredende verrommeling van die leegstaande panden en de bijbehorende etalages is slecht voor het imago van de dorpscentra.

Bij deze treft u het stuk aan dat de PvdA het college van B en W heeft aangereikt over de aanpak van voornoemde leegstand (sv 2013-10 vragen PvdA leegstaande panden 101013).

De PvdA zou graag zien dat met de aanpak van die leegstand in november een flinke stap gezet kan worden.

De PvdA heeft via twitter mensen gevraagd zich bij de PvdA te melden met ideeën om deze leegstand aan te pakken. Deze oproep heeft veel reacties losgemaakt en een 4-tal concrete suggesties opgeleverd. Deze suggesties zullen worden gedeponeerd bij de ambtenaar die belast is (gaat worden) met het opstellen van de notitie die in november zal worden besproken.

De fractievoorzitter van de PvdA fractie heeft daarnaast zijn collega fractievoorzitters benaderd over dit voor onze gemeenschap zo belangrijke onderwerp. Hij heeft hen de notitie aangereikt en gevraagd de bij hen levende ideeën over de aanpak van de leegstand in het centrum van Wapenveld en Heerde zo spoedig mogelijk bekend te maken o.a. bij de behandelend ambtenaar.

We gaan er van uit dat op de agenda van de cie Ruimte in november dit onderwerp aan de orde komt en dat er vervolgens concrete stappen kunnen worden gezet die leiden tot het terugdringen van leegstand en een prettiger aanblik van lege etalages.