Door Ina Vijge op 15 juni 2016

Kaderdocument sociaal domein

De fractie van de PvdA is enthousiast over het opstellen van een kaderdocument voor het hele sociaal domein waardoor de transformatie integraal vorm gaat krijgen. In de commissievergadering van 14 juni jl. is hierover gesproken en blijkt er veel draagvlak bij andere partijen te zijn voor het voorstel dat Ina Vijge hierover heeft ingebracht.

Door een kaderdocument voor het hele sociaal domein zal de transformatie
integraal vorm krijgen en zullen alle uitvoeringsplannen volgens dezelfde uitgangspunten en kaders ingericht worden. Hierdoor wordt meer eenduidigheid bereikt en de uitvoeringsplannen en/of agenda’s zijn overzichtelijk en samenhangend.

Bij verandering staat leren voorop!

Door ruimte te geven om zaken te proberen, kan verandering en vernieuwing op gang komen. Dit vraagt lef, maar vraagt ook het betrekken van én stimuleren van de externe partners en burgers. Een goede manier om dit te doen is het stimuleren van initiatieven en projecten die bijdragen aan de transformatie en samenwerkingsverbanden vormen van meerdere organisaties en burgers.

Om tot toekomstbestendige uitvoering te komen moét innovatie plaatsvinden.
Een mooi voorbeeld hiervan is terug te zien in de gemeente Elburg, waar innovatieve projecten sociaal domein, welke voldoen aan gestelde randvoorwaarden, een subsidie toegekend hebben gekregen. Dit project wordt door onze fractie zeer gewaardeerd. De fractie zou dan ook graag zien dat er middelen ter beschikking gesteld worden om de innovatie aan te jagen, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van subsidie voor projecten zoals gemeente Elburg dat heeft gedaan.

Namens de fractie van PvdA Heerde,

Ina Vijge

Ina Vijge

Ina Vijge

Wie is Ina Vijge? Ik woon, samen met mijn man Jaap, sinds 1986 met veel plezier in Heerde. Onze dochter en zoon zijn in Heerde opgegroeid en wonen tegenwoordig samen met hun geliefden in resp. Heerde en Wapenveld. Ik ben, na jaren in de zorg te hebben gewerkt bij verpleeghuis Wendhorst, in 2000 weer gaan

Meer over Ina Vijge