Door Fractie op 26 juni 2014

Jongerenhuisvesting

De PvdA heeft het onderwerp jongerenhuisvesting onder de aandacht van het college gebracht. Veel jongeren trekken weg uit onze gemeente vanwege het gebrek aan passende en betaalbare huisvestingsmogelijkheden. Dat moet anders in een vergrijzende gemeenschap. Het wegtrekken van jongeren komt de leefbaarheid niet ten goede.

Juist nu dit nieuwe college net in het zadel zit zullen er o.i. de komende periode veel (kennismakings-)gesprekken plaats vinden met mensen van allerlei instellingen. Het onderwerp jongenhuisvesting was altijd al actueel, maar nu in deze tijd van veranderingen, bijvoorbeeld in het sociale domein, liggen er mogelijk ook de nodige kansen. De PvdA denkt hierbij in het bijzonder aan leegstaande ruimten in vrijkomende schoolgebouwen, verzorgingsinstellingen en dergelijke. Deze ruimten/gebouwen zijn misschien met wat aanpassingen bruikbaar voor jongerenhuisvesting. Daarnaast denkt de PvdA aan Triada als grootste verhuurder in de gemeente Heerde, waarmee ook prestatieafspraken over jongerenhuisvesting gemaakt kunnen worden.

En natuurlijk ook aan andere verhuurders binnen onze gemeente.

De fractie