Door Fractie op 7 december 2013

Is Heerde voldoende voorbereid op bedrijfscalamiteiten?

Het college van Heerde heeft antwoord gegeven op een aantal (aanvullende)  schriftelijke vragen van de de raadsfracties van PvdA en VVD over veiligheid. Aanleiding vormden een incident bij Akzo en de verlening van een vergunning voor vuurwerkopslag vlakbij Brinkhoven.
De fracties PvdA en VVD die de vragen hebben ingediend, geven aan dat de antwoorden nog diverse vragen en opmerkingen oproepen. Het is naar hun mening zeker niet zo dat met de beantwoording door het college de zaak hiermee is opgelost, welke indruk wel gewekt zou kunnen worden. De fracties zullen tijdens de raadsvergadering van 16 december op de beantwoording door het college ingaan en zijn van mening dat deze informatie ook t.z.t. met de Inspectie gedeeld moet worden.