Door op 7 juni 2017

Informatie rechtszaak

Begin mei schijnt in een rechtszaak over een handhavingskwestie waarbij de gemeente Heerde betrokken zou zijn, een uitspraak gedaan te zijn waarbij de gemeente is veroordeeld in de kosten en waarbij de het eerder genomen besluit van de gemeente is geschorst in afwachting van de lopende bezwaarschriften procedure.

De fracties van D66/GroenLinks en PvdA zouden graag inhoudelijk en procedureel volledig geïnformeerd willen worden over deze handhavingskwestie (inclusief de lopende bezwaarschriftenprocedure) en de al gevoerde en de wellicht nog te voeren rechtszaak door de gemeente. We rekenen er op dat ook de nodige woorden worden gewijd aan hoe de koers en de inbreng van de gemeente eruit zag en ziet over deze lopende rechtszaak en de lopende bezwaarschriftenprocedure.

Met vriendelijke groet,

Siebren