Door op 4 december 2015

Informatie over plannen HWG

De fractie heeft een vraag over hoe het zit met de financiële ruimte voor de gebiedsinrichting Hoogwatergeulgebied en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven.

 

Bijlage: Informatieverzoek gebiedsinrichting HWG