Door Fractie op 1 september 2015

Informatie Natuurbeschermingswet

De PvdA heeft in de rondvraag aan het college gevraagd de commissie Ruimte te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de Natuurbeschermingswet in onze gemeente.

De Natuurbeschermingswet is een nationale wet die provincies en gemeenten taken geeft op het gebied van de natuur en de bescherming danwel het behoud daarvan. Deze wet heeft als gevolg dat de ruimte voor uitbreiding voor boeren en het ingrijpen van de mens in de natuur aan regels is gebonden.

Wij vinden het behoud van de natuur, die natuurlijk wel bereikbaar en toegankelijk moet zijn voor onze inwoners en onze toeristen, dermate van belang dat wij daarover goed geïnformeerd willen worden.

De fractie